HTML

This translation is incomplete. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

WEB Siteleri yapabilmek için bir web sayfasının yapısını tanımlamak için gerekli olan HTML teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalısınız. HTML, web içeriğinizin bir paragraf, liste, başlık, bağlantı, resim, multimedya oynatıcı, form veya mevcut diğer birçok öğeden biri veya tanımladığınız yeni bir öğe olarak tanınması gerektiğini belirtmek için kullanılır.

Öğrenme Süreci İzlencesi

İdeal olarak, HTML öğrenerek öğrenme yolculuğunuza başlamalısınız. HTML 'e Giriş'i okuyarak başlayın. Daha sonra aşağıdaki gibi daha gelişmiş konular hakkında bilgi edinmeye devam edebilirsiniz:

  • HTML5 API'leri
  • CSS ve HTML stilleri nasıl kullanılır (Örneğin, kullandığınız metin boyutunu ve yazı tiplerini değiştirin, kenarlıklar ekleyin ve gölgeleri bırakın, sayfanızı birden çok sütunla düzenleyin, animasyonlar ve diğer görsel efektler ekleyin.)
  • JavaScript web sayfalarına dinamik işlevler eklemek için nasıl kullanılır (for example find your location and plot it on a map, make UI elements appear/disappear when you toggle a button, save users' data locally on their computers, and much much more.)

Before starting this topic, you should have at least basic familiarity with using computers, and using the Web passively (i.e. just looking at it, consuming the content). You should have a basic work environment set up as detailed in Installing basic software, and understand how to create and manage files, as detailed in Dealing with files — both are parts of our Getting started with the web complete beginner's module.

It is recommended that you work through Getting started with the web before attempting this topic, however it isn't absolutely necessary; much of what is covered in the HTML basics article is also covered in our Introduction to HTML module, albeit in a lot more detail.

Modules

This topic contains the following modules, in a suggested order for working through them. You should definitely start with the first one.

HTML'e Giriş
Bu modül, sizi köprüler (linkler) oluşturma ve bir web sayfasını yapılandırmak için HTML'in nasıl kullanılabileceği gibi önemli kavramlara ve sözdizimine alıştırarak temel oluşturur.
Multimedia ekleme ve gömme (embed etme) İşlemleri
Bu modül, bir HTML sayfasına multimedia içeriklerin birkaç farklı yol ile nasıl dahil edileceği, videoların, ses dosyalarının ve hatta bir web sayfasının tamamımının bir HTML sayfasına nasıl gömülebileceğini keşfetmenizi sağlar.
HTML tabloları
Bir web sayfasındaki tablo verilerini anlaşılabilir, erişilebilir bir şekilde göstermek zor olabilir. Bu modül, temel tablo elementlerinden <caption> ve <summary> gibi daha ileri özelliklere kadar bilgileri kapsar.
HTML formları
Formlar, Web’in çok önemli bir parçasıdır - kaydolma ve giriş yapma, geri bildirim gönderme, ürün satın alma gibi web siteleriyle etkileşimde bulunmak için ihtiyacınız olan işlevselliğin çoğunu sağlar. Bu modül, formların istemci tarafı / front-end kısımlarını oluşturmaya başlamanızı sağlar.

Yaygın HTML problemlerinin çözümleri

Yaygın HTML problemlerinin çözümleri Bir web sayfası oluştururken sık karşılaşılan HTML sorunlarının nasıl çözülebileceğini açıklayan içerik bölümlere bağlantılar sağlar: başlıklarla çalışmak, resimler veya videolar eklemek, içeriği vurgulamak, temel bir form oluşturmak, vb.

See also

HTML (HyperText Markup Language) on MDN.
The main entry point for HTML documentation on MDN, including detailed element and attribute references — if you want to know what attributes an element has or what values an attribute has, for example, this is a great place to start.