CSS'e ilk adım

Basamaklı Stil Sayfaları (ing. Cascading Stylesheets) — or CSSHTML'den sonra öğrenmeniz gereken ikinci dildir. HTML içeriğin yapısal ve şematik tanımlamasında kullanılırken; CSS, dizayn etmek ve düzenlemek için kullanılır. Örneğin: CSS'i içeriğin fontunu, rengini, büyüklüğünü ve boşluklarını değiştirmek için kullanabilir, sütunları ayırabilir veya animasyon yahut diğer decoratif özellikleri ekleyebilirsiniz.

Bir front-end(arayüz) geliştiricisi mi olmak istiyorsunuz?

Hedefinize ulaşabilmeniz için ihtiyanıcınız olan tüm temel bilgileri içeren bir kurs hazırladık.

Başlayın

Önkoşullar

Bu kısma başlamadan önce, sizin bunları yapabiliyor olmanız gerekir:

  1. Bilgisayarlarla genel bir aşinalığınız ve Web'i kullanmanız (i.e. içerik araştırmak ve tüketmek.)
  2. Temel yazılım kurulumu'da açıklandığı gibi temel çalışma ortamınızın olması ve Dosyaların üstesinden gelmekte anlatıldığı gibi dosyalar üzerinde işlem yapabiliyor olmanız.
  3. HTML'e giriş kısmında anlatıldığı gibi HTML hakkında temel bilgileri biliyor olmanız.

Kılavuzlar

Bu kısım size tüm temel CSS konuları hakkında bilgi verecek ve bazı becerileri test etmeniz ve geliştirmeniz için fırsatlar sağlayacak makaleleri içerir.

CSS nedir?
CSS (Basamaklı Stil sayfaları) harika görünen web sayfaları oluşturmanıza olanak sağlar fakat arka planda nasıl çalışır? Bu makale, basit bir sözdizimi örneğiyle CSS'in ne olduğunu açıklar ve dil hakkında bazı temel terimleri kapsar.
CSS'e başlarken
Bu makalede, basit bir HTML belgesi alıp ona CSS uygulayacağız, bu sırada dil hakkında bazı pratik şeyler öğreneceğiz.
CSS nasıl yapılandırılır 
Artık CSS'in ne olduğu ve onu nasıl kullanacağınız hakkında fikir sahibi olduğunuza göre, dilin kendi yapısına biraz daha derinlemesine bakmamızın bir sakıncası yok. Burada tartışılan kavramların çoğuyla zaten tanıştık; daha sonraki kavramları kafa karıştırıcı bulursanız, başvuruda bulunmak için bu kısma geri dönebilirsiniz.
CSS nasıl çalışır
CSS'in temellerini, ne için kullanıldığını ve basit stil sayfalarının nasıl yazılacağını öğrendik. Bu derste, bir tarayıcının CSS ve HTML'yi nasıl ele alıp bir web sayfasına dönüştürdüğüne bir göz atacağız.
Öğrendiklerinizi uygulama
Son birkaç derste öğrendiğiniz şeylerle, basit bir metin belgesini CSS kullanarak, onlara kendi stilinizi eklemek için biçimlendirebileceğinizi keşfetmelisiniz. Bu makale size bunu yapma şansı veriyor.

Ayrıca Bakınız

Orta Düzey Web Okuryazarlığı 1: CSS'e Giriş
CSS'e giriş kısmında bahsedilen birçok beceriyi araştıran ve test eden mükemmel bir Mozilla hazırlık kursu. Bir web sayfasında, CSS seçiçilerinde, niteliklerinde ve değerlerinde HTML öğelerinin stilini belirleme hakkında bilgi edinin.