การเปิด WebIDE

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

มีสามวิธีที่จะเปิด WebIDE ได้แก่:

  • ในเมนู Tools > Web Developer แล้ว คลิกที่รายการ WebIDE
  • ใช้แป้นพิมพ์ลัด Shift + F8.
  • คลิกที่ไอคอนเฉพาะ ในแถบเครื่องมือ Firefox มันจะแสดงเสมอถ้าคุณใช้ Firefox Developer Edition  และ Firefox อื่น ๆ จาก เวอร์ชั่น 36 เป็นต้นไปก็จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้เปิด WebIDE หนึ่งครั้ง:

นี่คือสิ่งที่ดูเหมือน WebIDE:The dropdown on the left labeled Open App lets you open existing apps or create new ones. The dropdown on the right labeled Select Runtime lets you select a runtime or set up a new runtime.

The buttons in the middle run, stop, and debug the app: they are only enabled when you have opened an app and selected a runtime.

You can change the font size throughout WebIDE using the standard keyboard shortcuts (use Command instead of Control on OS X):

  • Ctrl + increases font size.
  • Ctrl - decreases font size.
  • Ctrl 0 resets the font size to the default.