ตัวแก้ไขเสียงผ่านเว็ป

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

With the Web Audio API, developers create an audio context. Within that context they then construct a number of audio nodes, including:

Each node has zero or more AudioParam properties that configure its operation. For example, the GainNode has a single gain property, while the OscillatorNode has frequency and detune properties.

The developer connects the nodes in a graph, and the complete graph defines the behavior of the audio stream.

The Web Audio Editor examines an audio context constructed in the page and provides a visualization of its graph. This gives you a high-level view of its operation, and enables you to ensure that all the nodes are connected in the way you expect. You can then examine and edit the AudioParam properties for each node in the graph. Some non-AudioParam properties, like an OscillatorNode's type property, are displayed, and you can edit these as well.

This tool is still experimental. If you find bugs, we'd love it if you filed them in Bugzilla. If you have feedback or suggestions for new features, ffdevtools.uservoice.com or Twitter are great places to register them.

เปิด ตัวแก้ไขเสียงผ่านเว็ป

ตัวแก้ไขเสียงผ่านเว็ป ไม่ได้เปิดใช้โดยเริ่มต้นใน Firefox 32 หากต้องการเปิดใช้งานมัน ให้เปิด Developer Tool Settings และตรวจสอบ "Web Audio".ตอนนี้ควรจะมีแท็บพิเศษ Toolbox toolbar ที่มีข้อความ "Web Audio". คลิกที่แท็บและโหลดหน้าเว็บที่สร้างบริบทเสียง สองการสาธิตที่ดี:

  • the Voice-change-O-Matic, which can apply various effects to the microphone input and also provides a visualisation of the result
  • the Violent Theremin, which changes the pitch and volume of a sine wave as you move the mouse pointer

สร้างสรรค์กราฟ

เว็บ ตัวแก้ไขเสียง ตอนนี้จะแสดงกราฟ loaded audio context. นี่เป็นกราฟการทดสอบ Violent Theremin:

คุณจะเห็นว่ามันใช้สาม nodes : an OscillatorNode as the source, a GainNode to control the volume, and an GainNode as the destination.

การเชื่อมต่อกับ AudioParams

แสดงการเชื่อมต่อกับ AudioParams เป็นของใหม่ใน Firefox 34

Connections between nodes are displayed as solid lines. If, instead, you've connected a node to an AudioParam in another node, then the connection is shown as a dashed line between the nodes, and is labeled with the name of the AudioParam:

การตรวจสอบและการปรับเปลี่ยน AudioNodes

If you click on a node, it's highlighted and you get a node inspector on the right hand side. This list the values of that node's AudioParam properties. For example, here's what the OscillatorNode looks like:

With the Violent Theremin demo, the frequency parameter is modified as the user moves the mouse left and right, and you can see this reflected in the node inspector. However, the value isn't updated in real time: you have to click the node again to see the updated value.

If you click on a value in the node inspector you can modify it: press Enter or Tab and the new value takes effect immediately.

Bypassing nodes

ใหม่ใน Firefox 38

In the pane that shows you the node's details, there's an on/off button:

Click it, and the graph will be modified to bypass this node, so it will no longer have any effect. Nodes that are bypassed are shown with a hatched background: