crissdev (Cristian Trifan)

Medlem sedan
crissdev

Senaste dokumentaktivitet

Visa all aktivitet
Sida Datum Kommentar

<wbr>


fix incorrect link to HTML5 W3C spec

<span>


fix incorrect link to HTML5 W3C spec

<u>: The Unarticulated Annotation (Underline) element


fix incorrect link to HTML5 W3C spec

<kbd>: The Keyboard Input element


fix incorrect link to HTML5 W3C spec

<samp>: The Sample Output element


fix incorrect link to HTML5 W3C spec