KryptoNyckel.typ

KryptoNyckel.typ har en skrivskyddad egenskap som anger typ av nyckel: om det är nyckeln för en symmetrisk algoritm("hemligt") eller för en asymmetrisk algoritm("publik" eller "privat", är beroende på dess syfte).

Syntax

resultat = nyckel.typ

Returvärde

  • resultat är ett uppräknat värde som kan vara:
    • "hemligt" representerar den unika nyckeln som används för kryptering eller dekryptering av ett meddelande med en symmetrisk algoritm.
    • "publik" representerar en offentligt delbar nyckel som används i en asymmetrisk algoritm.
    • "privat" representerar en nyckel som används i en asymmetrisk algoritm som måste hållas privat.

Specifikationer

Specifikation Status Kommentar
Web Cryptography API
The definition of 'CryptoKey.type' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Webbläsarkompatibilitet

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Funktion Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
grundläggande stöd 37 (Yes) 34 (34) No support ? No support
Funktion Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
grundläggande stöd (Yes) 37 (Yes) 34.0 (34) No support ? No support

Se även