KryptoNyckel.typ

KryptoNyckel.typ har en skrivskyddad egenskap som anger typ av nyckel: om det är nyckeln för en symmetrisk algoritm("hemligt") eller för en asymmetrisk algoritm("publik" eller "privat", är beroende på dess syfte).

Syntax

resultat = nyckel.typ

Returvärde

  • resultat är ett uppräknat värde som kan vara:
    • "hemligt" representerar den unika nyckeln som används för kryptering eller dekryptering av ett meddelande med en symmetrisk algoritm.
    • "publik" representerar en offentligt delbar nyckel som används i en asymmetrisk algoritm.
    • "privat" representerar en nyckel som används i en asymmetrisk algoritm som måste hållas privat.

Specifikationer

Specifikation Status Kommentar
Web Cryptography API
The definition of 'CryptoKey.type' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Webbläsarkompatibilitet

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Funktion Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
grundläggande stöd 37 (Yes) 34 (34) No support ? No support
Funktion Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
grundläggande stöd (Yes) 37 (Yes) 34.0 (34) No support ? No support

Se även