Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

The global isFinite() function determines whether the passed value is a finite number. If  needed, the parameter is first converted to a number.

Syntax

isFinite(testValue)

Parameters

testValue
The value to be tested for finiteness.

Return value

false if the argument is positive or negative Infinity or NaN; otherwise, true.

Description

isFinite is a top-level function and is not associated with any object.

You can use this function to determine whether a number is a finite number. The isFinite function examines the number in its argument. If the argument is NaN, positive infinity, or negative infinity, this method returns false; otherwise, it returns true.

Examples

isFinite(Infinity);  // false
isFinite(NaN);       // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);         // true
isFinite(2e64);      // true
isFinite(910);       // true

isFinite(null);      // true, would've been false with the 
                     // more robust Number.isFinite(null)

isFinite('0');       // true, would've been false with the 
                     // more robust Number.isFinite("0")

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

See also

Dokumenttaggar och bidragare

Taggar: 
Senast uppdaterad av: wbamberg,