SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

Message

SyntaxError: Unexpected identifier after numeric literal (Edge)
SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal (Firefox)
SyntaxError: Unexpected number (Chrome)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

The names of variables, called identifiers, conform to certain rules, which your code must adhere to!

A JavaScript identifier must start with a letter, underscore (_), or dollar sign ($). They can't start with a digit! Only subsequent characters can be digits (0-9).

Examples

Variable names starting with numeric literals

Variable names can't start with numbers in JavaScript. The following fails:

var 1life = 'foo';
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

var foo = 1life;
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

alert(1.foo);
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal 

You will need to rename your variable to avoid the leading number.

var life1 = 'foo';
var foo = life1;

See also

Dokumenttaggar och bidragare

Bidragare till denna sida: PatrickKettner, dd-pardal, aholmes, fscholz
Senast uppdaterad av: PatrickKettner,