SubtilKrypto.signum()

SubtilKrypto.signum() metoden returnerar en Promise innehållande signature motsvarar texten, algoritmen och key avkastas som parametrar.

Syntax

var alias = krypto.subtil.signum(algo, nyckel, text2signum);

Parameterar

  • algo är en DOMString definierar signaturfunktionen att använda. Befrämjande värden är: HMAC, RSASSA-PKCS1-v1_5, and ECDSA.
  • nyckel  är en CryptoKey innehåller den privata nyckeln som ska användas för signering.
  • text2signum är en ArrayBuffer eller en ArrayBufferView innehållande data som ska signeras.

Returvärde

  • alias är en Promise som returnerar signaturen till succé.

Undantag

Tillståndet nekas när följande anomali uppstår:

  • InvalidAccessError när signeringsnyckeln inte är en nyckel för begäran signeringsalgoritmen eller när man försöker använda en algoritm som är antingen okänd eller inte lämplig för signering.

Specifikationer

Specifikationer Status Kommentar
Web Cryptography API
The definition of 'SubtleCrypto.sign()' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Webbläsarkompatibilitet

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Funktion Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Grundläggande stöd 37 (Yes) 34 (34) No support ? No support
Funktion
  Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Grundläggande stöd (Yes) 37 (Yes) 34.0 (34) No support ? No support

Se även