Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

DOMString is a UTF-16 String. As JavaScript already uses such strings, DOMString is mapped directly to a String.

Passing null to a method or parameter accepting a DOMString typically stringifies to "null".

Specifications

Specification Status Comment
Web IDL
The definition of 'DOMString' in that specification.
Candidate Recommendation Rephrasing of the definition to remove weird edge cases.
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification.
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 1 Specification.
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete Initial definition.

See also

Dokumenttaggar och bidragare

Senast uppdaterad av: mfluehr,