Prestanda

Prestandaverktyget ger dig insikt i din sidas allmäna tillgänglighet, JavaScript- och layoutprestanda. Med Prestandaverktyget kan du skapa en inspelning, eller profil, av din sida över en tidsperiod. Verktyget visar dig en översikt av de saker webbläsare gjorde för att rendera din sida över profilen, och en graf av bildhastighet över profilen.

Du får tre sidoverktyg för att undersöka olika lägen av profilen i mer detalj:

  • Vattenfall visar de olika operationer webbläsaren utförde, som att köra layout, JavaScript, ommåla, och skräp insamling
  • Anropsträd visar JavaScriptets funktion där webbläsaren tillbringar mest tid
  • Eldtabellen visar JavaScript anropsstacken under tiden av inspelningen.

Komma igång

Användargränsnittsguide

En snabbguide av användargränsnittet för att hitta runt i Prestandaverktyget.

Hur man
Standarduppgifter: öppna verktyget, skapa, spara, ladda, och konfigurera inspelningar.

Prestandaverktygets komponenter

Bildhastighet
Förstå din sidas generella tillgänglighet.
Anropsträd
Hitta flaskhalsar i din sidas JavaScript.
Vattenfall
Förstå vad webbläsaren gör medan användaren interagerar med din sida.
Eldtabellen
Se vilken JavaScripts-funktion som utförs, och när, under tiden för inspelningen.
 

Scenarier

Animera CSS-egenskaper
Använder Vattenfall för att förstå hur webbläsaren uppdaterar en sida, och hur animeringen av olika CSS-egenskaper kan påverka prestandan.
 
Intensiv JavaScript
Använder bildhastighet och Vattenfallsvertygen för att framhäva prestanda problem orsakade av långvarig JavaScript, och hur användning av arbetare kan hjälpa i denna situation.