MDN web docs: How-to guides

Du läser den engelska versionen av det här innehållet eftersom det inte finns någon översättning för detta språk. Hjälp oss att översätta den här artikeln!

These articles provide step-by-step guides to accomplishing specific goals when contributing to MDN.

Hur du skapar MDN Konto
To edit content on MDN, you need an MDN profile. You don't need a profile if you only want to read and search the MDN docs. This guide will help you set up your MDN profile.