Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

jQuery is a JavaScript Library that focuses on simplifying DOM manipulation, AJAX calls, and Event handling. It is used by JavaScript developers frequently.

jQuery uses a format, $(selector).action() to assign an element(s) to an event. To explain it in detail, $(selector) will call jQuery to select selector element(s), and assign it to an event API called .action().

$(document).ready(function(){
  alert("Hello World!");
  $("#blackBox").hide();
});

The above code carries out the same function as the following code:

window.onload = function() {
  alert( "Hello World!" );
  document.getElementById("blackBox").style.display = "none";
};

Download jQuery

npm bower (solo file) Google CDN
npm install jquery bower install https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js

Learn more

General knowledge

Technical information

Dokumenttaggar och bidragare

Senast uppdaterad av: mdnwebdocs-bot,