Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

A global object is an object that always exists in the global scope.

In JavaScript, there's always a global object defined. In a web browser, when scripts create global variables, they're created as members of the global object. (In Node.js this is not the case.) The global object's interface depends on the execution context in which the script is running. For example:

  • In a web browser, any code which the script doesn't specifically start up as a background task has a Window as its global object. This is the vast majority of JavaScript code on the Web.
  • Code running in a Worker has a WorkerGlobalScope object as its global object.
  • Scripts running under Node.js have an object called global as their global object.

window object in the Browser

The window object is the Global Object in the Browser. Any Global Variables or Functions can be accessed as properties of the window object.

Access Global Variables

var foo = "foobar";
foo === window.foo; // Returns: true 

After defining a Global Variable foo, we can access its value directly from the window object, by using the variable name foo as a property name of the Global Object window.foo.

Explanation:

The global variable foo was stored in the window object, like this:

foo: "foobar"

Access Global Functions

function greeting() {
   console.log("Hi!");
}

window.greeting(); // It is the same as the normal invoking: greeting();

The example above explain how Global Functions are stored as properties in the window object. We created a Global Function greeting, then invoke it using the window object.

Explanation:

The global function greeting was stored in the window object, like this:

greeting: function greeting() {
   console.log("Hi!");
}

Dokumenttaggar och bidragare

Senast uppdaterad av: bminard,