Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

DHTML (Dynamic HTML) refers to the code behind interactive webpages that need no plugins like Flash or Java. DHTML aggregates the combined functionality of HTML, CSS, the DOM, and JavaScript.

Learn more

General knowledge

Dokumenttaggar och bidragare

Senast uppdaterad av: mdnwebdocs-bot,