This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

HTML (HyperText Markup Language) je najosnovniji gradivni blok web-a. Opisuje i definiše sadržaj web-stranice. Druge tehnike pored HTML-a se generalno koriste da opišu izgled/prezentaciju (CSS) web-stranice ili funkcionisanje/ponašanje (JavaScript).

"HyperText" se odnosi na linkove/karike koje povezuju web-stranice jednu ka drugoj, bilo da je to unutar jednog web-sajta ili između različitih sajtova. Linkovi su od fundametalnog značaja za Web. Uploadingom sadržaja na internet i povezivanjem istog sa stranicama kreiranim od strane drugih ljudi, postajete aktivni učesnik na World Wide Web-u.

HTML koristi "obilježavače" da naglasi tekst, slike, i drugi sadržaj koji treba biti prikazan u Web pretraživaču. HTML označavanje uključuje specijalne "elemente" kao što su <head>, <title>, <body>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <p>, <div>, <span>, <img>, i mnoge druge.

Oznake u HTML nijesu osjetljive na velika ili mala slova. Zbog toga mogu biti pisane velikim, malim ili i jednim i drugim slovima. Npr <title> oznaka može biti napisana i kao <Title>, <TiTlE> ili na bilo koji drugi način.

Članci ispod će pomoći u daljem učenju HTML-a.

  • HTML Počeci

    Ako ste novi u Web developmentu, obavezno pročitajte naš HTML Basics/HTML osnove članak kako bi naučili šta je HTML i kako se koristi.

  • HTML Tutoriali/Priručnici

    Za članke o tome kako se koristi HTML, tutorijale/priručnike i kompletne primjere, provjeriti našu HTML Learning Area/HTML zona za učenje.

  • HTML Reference/Upućivanje

    U našem obimnom HTML reference/HTML upućivanje dijelu, pronaći ćete detalje o svakom elementu i atributu/osobini u HTML-u.

Početnički tutorijali/priručnici

Naša HTML Learning Area/HTML zona za učenje se odlikuje brojnim modulima koji podučavaju HTML bez ikakve potrebe za prethodnim znanjem.

Upoznavanje HTML-a
U ovom dijelu će te se upoznati sa konceptom i sintaksom gledajući primjenu HTML-a na tekst, kako da kreirate hiperlink (posredna veza ka dodatnim informacijama) kao i kako da upotrijebite HTML da izgradite web-stranicu.
Multimedija i ugradnja
U ovom dijelu ćete naučiti kako da pomoću HTML-a ubacite multimedijalni sadržaj na vašu stranicu, uključujući i razne načine ubacivanja slika, načine ugradnje videa, audia pa čak i cijelih drugih web-stranica.
HTML tabele
Predstavljanje tabelarnih podataka na web-stranici, na razumljiv i pristupačan način može biti izazov. Ovaj dio obuhvata osnovne oznake tablice, zajedno sa složenim funkcijama kao što su implementacija naslova i sažetaka.
HTML forme/obrazci
Obrasci su veoma važan dio Web-a - oni pružaju većinu funkcionalnosti koja je potrebna za interakciju sa web-stranicama, npr. registracija i prijavljivanje, slanje povratinih informacija, kupovina proizvoda i još mnogo toga. Ovaj dio se bavi sa kreiranjem klijentskih/prednjih strana obrazaca.
Upotreba HTML-a za rješavanje uobičajenih problema
Pruža veze sa odjeljcima sadržaja, objašnjavajući kako koristiti HTML za rješavanje uobičajenih problema koji se javljaju prilikom kreiranja web-stranice: bavljenje naslovima, dodavanje slika ili videa, naglašavanje sadržaja, kreiranje osnovnih obrazaca itd.

Napredne teme

CORS omogućena slika
 crossorigin atribut, u kombinaciji sa odgovarajućim CORS zaglavlejm, dozvoljava slike definisane od strane <img> elementa, da se učitaju i sa drugih mjesta i iskoriste se u <canvas> elementu kao da su učitane sa trenutnog mjesta.
CORS atributi podešavanja
Neki HTML elementi koji imaju podršku za CORS, kao što su <img> ili<video>, imaju crossorigin atribute (crossOrigin osobine), koji vam dozvoljavaju da konfigurišete zahtjeve CORS za prikupljanje podataka elemenata.
Upravljanjem fokusom u HTML-u
Atribut activeElement DOM i hasFocus() DOM metod pomažu vam da pratite i kontrolišete interakciju korisnika sa elementima na web stranici. 
Upotreba keša aplikacije
"Keš" omogućava aplikacijama baziranim na web-u da se pokrenu i van mreže. Možete koristiti interfejs Keš Apkikacija (AppCache) da navedete koje resurse pretraživač treba da kešira kako bi isti bili dostupni van mreže. Aplikacije koje se keširaju, učitavaju se i rade ispravno čak i kada korisnik klikne na refresh/osvježi kada je van mreže.
Prethodno učitavanje sadržaja pomoću rel="preload"
Vrijednost preload  atributa <link> elemenata rel omogućava upisivanje deklarativnih zahtjeva za prikupljanje u HTML-u <head>, navodeći resurse koje će vaša stranica trebati vrlo brzo nakon učitavanja, zbog čega hoćete da unaprijed započnete sa učitavanjem stranice, prije nego što  se u pretraživaču započne rendering. Ovo osigurava da su ranije dostupne i da je manja vjerovatnoća da blokiraju prvu stranu stranice, poboljšavajući na taj način performanse. Ovaj članak predstavlja osnovni vodič za način preload-ovanja. 

Reference

HTML reference
HTML se sastoji od elemenata, a svaki od njih se može izmijeniti određenim brojem attributes. HTML documenti su povezeni jedan sa drugim pomoću linkova.
HTML referenca elemenata
Pregledajte listu svih HTML elemenata.
HTML referenca atributa
Elementi u  HTML-u imaju svoje atribute. To su dodatne vrijednosti koje konfigurišu elemente ili prilagođavaju njihovo ponašanje na razne načine.
Globalni atributi
Globalni atributi mogu biti navedeni u svim HTML elementima, čak i onima koji nijesu navedeni u standardu. To znači da svi elementi koji nijesu standardi moraju dozvoliti ove atribute, čak iako ti elementi čine HTML5 dokument nespojivim.
Inline elementi and elementi block-nivoa
HTML elementi su obično "inline/u redu" ili "block-nivo" elementi. Inline element zauzima samo prostor ograničen oznakama koje ga definišu. Element block-nivoa zauzima čitav prostor svog roditeljskog elementa (container), čime se stvara "block".
Vrste veza/linkova
U HTML-u različite vrste veza mogu se koristiti za uspostavljanje i definisanje veze između dva dokumenta. Elementi veze, uključuju sledeće tagove: <a>, <area>, i <link>.
Medijski formati podržani od strane HTML audio i video elementima
Elementi <audio> i <video> omogućavaju reprodukciju audio i video medija. Ovi elementi pružaju alternativu sličnim mogućnostima koje se nalaze u Adobe Flash-u i drugim priključcima.
Vrste HTML sadržaja
HTML se sastoji od nekoliko vrsta sadržaja, od kojih je svaki dozvoljen da se koristi u određenim kontekstima  i nije dozvoljen u drugim. Slično tome, svaki od tih sadržaja ima i niz drugih kategorija sadržaja koji mogu sadržavati i elemente koji se mogu ili ne mogu koristiti u njima. Ovo je vodič za ove kategorije.
Quirks režim i standardni režim
Istorijske informacije o quirks ( quirks mod se odnosi na tehniku nekih internet pregledača u korist održavanja kompatibilnosti web strana sa starijim verzijama pregledača ) režimu i standardnom režimu.

Povezane teme

Primjena boje na HTML elemente upotrebom CSS
Ovaj članak pokriva većinu načina na koji se koristi CSS da bi se dodala boja HTML sadržaju, navodeći koji djelovi HTML dokumenata mogu biti obojeni i koje se CSS osobine koriste dok to radite. Uključuje primere, veze do alata za izgradnju paleta i još mnogo toga.
View All...

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, DragMeToProgramming
Last updated by: mdnwebdocs-bot,