Jump to:

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) je praksa kombinovanja  HTML, CSS, JavaScript,  DOM, i XMLHttpRequest objekta  u cilju pravljenja kompleksnih web stranica.  Ono što vam AJAX omogućava je da izvršite izmenu na stranici, a da ne morate da je učitate ponovo. AJAX vam takođe omogućava da radite asinhrono, što znači da se vaš kod izvršava dok se  taj deo vaše web stranice osvežava, odnosno učitava (kod sinhronog rada vaš kod se  blokira dok se taj deo web stranice ne učita)  

Learn more

General knowledge

Technical information

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, zmajnex
Last updated by: mdnwebdocs-bot,