MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Алгоритам

Алгоритам је самосталан низ наредби које извршавају одређену функцију.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: lazarljubenovic
 Last updated by: lazarljubenovic,