Алгоритам је самосталан низ наредби које извршавају одређену функцију.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: lazarljubenovic
Last updated by: lazarljubenovic,