Алгоритам је самосталан низ наредби које извршавају одређену функцију.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: lazarljubenovic
 Last updated by: lazarljubenovic,