Алгоритам је самосталан низ наредби које извршавају одређену функцију.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, lazarljubenovic
Last updated by: mdnwebdocs-bot,