mozilla

teoli (Teoli)

  • Switzerland
  • IRC: teoli

Interesa

Anëtar që prej

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Firefox 34 for developers


Firefox 34 for developers


CSSRule


CSSCharsetRule removed

Firefox 40 for developers


Firefox 41 for developers


+ bug 1161721 (queryCommandSupported)