roryokane (Rory O’Kane)

Anëtar që prej
roryokane

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Object.seal()


make “Object.freeze()” a link

Object.freeze()


make “Object.seal()” a link

Object.setPrototypeOf()


fixed grammar by adding “the”

Document.getElementsByClassName()


simplified and improved wording in the large example

Document.getElementsByClassName()


added example of getting the first element, improved grammar