palerdot (Arun Kumar)

Anëtar që prej
palerdot

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Django Tutorial Part 10: Testing a Django web application


self.assertFalse("Django", 'Dango')

Django Tutorial Part 3: Using models


Fixed typo of "metadata" from "medadata"

Demos of open web technologies


Sandbox