gaspardb

Anëtar që prej
gaspardb

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

for...of


The array iteration example is confusing since the keys and value are the same.