drose

Anëtar që prej
drose

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Comma operator


grammar

Object.defineProperty()


Object.defineProperty()


display


fixing spelling