mozilla

damonsims (Damon)

  • Simons
  • Self Employed
  • Miami
  • IRC: damonsims

I love to program something usefull, i really enjoy it a lot

Anëtar që prej

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë

Ky përdorues nuk ka veprimtari.