alattalatta (Jongryul Yang)

Anëtar që prej
alattalatta

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Object


Reflect.setPrototypeOf()


Remove wrong tag

Reflect.setPrototypeOf()


지역화 완료

Map.prototype.delete()


업데이트

Map.prototype.delete()


Use syntaxbox