Tiddo_Langerak

Anëtar që prej
Tiddo_Langerak

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Reflect


Fixed the description of return value of Reflect.getOwnPropertyDescriptor