Mgalli

Member since
Mgalli

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

User:Mgalli


30 words added, 21 words removed

User:Mgalli


2 words added, 1 words removed

User:Mgalli


one or more formatting changes

User:Mgalli


85 words added

User:Mgalli


128 words added