Jedipedia

Anëtar që prej
Jedipedia

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

BaseAudioContext


added audioWorklet

BaseAudioContext


added audioWorklet

XMLHttpRequest


typo

AudioContext.resume()


suspend() link fixed

AudioContext.suspend()


resume() link fixed