MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/d6d7ff2e2f9c

Gioyik (Giovanny Andrés Góngora Granada)

Anëtar që prej
Gioyik

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Compatible Devices


Compatible Devices


RPi2B added to list

Portando a Boot to Gecko


Fixed

Portando a Boot to Gecko


Mejorado el contenido

Portando a Boot to Gecko