Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

The uneval() function creates a string representation of the source code of an Object.

Syntax

uneval(object)

Parameters

object
A JavaScript expression or statement.

Return value

A string representing the source code of the given Object.

Note: You won't get a valid JSON representation of your Object.

Description

uneval() is a top-level function and is not associated with any object.

Examples

var a = 1;
uneval(a); // returns a String containing 1

var b = '1';
uneval(b); // returns a String containing "1"

uneval(function foo() {}); // returns "(function foo(){})"


var a = uneval(function foo() { return 'hi'; });
var foo = eval(a);
foo(); // returns "hi"

Specifications

Not part of any specifications.

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support No No1 No No No
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support No No No4 No No No

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Etiketa: 
Përditësuar së fundi nga: SphinxKnight,