Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

The decodeURI() function decodes a Uniform Resource Identifier (URI) previously created by encodeURI or by a similar routine.

Syntax

decodeURI(encodedURI)

Parameters

encodedURI
A complete, encoded Uniform Resource Identifier.

Return value

A new string representing the unencoded version of the given encoded Uniform Resource Identifier (URI).

Exceptions

Throws an URIError ("malformed URI sequence") exception when encodedURI contains invalid character sequences.

Description

Replaces each escape sequence in the encoded URI with the character that it represents, but does not decode escape sequences that could not have been introduced by encodeURI. The character “#” is not decoded from escape sequences.

Examples

Decoding a Cyrillic URL

decodeURI('https://developer.mozilla.org/ru/docs/JavaScript_%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B');
// "https://developer.mozilla.org/ru/docs/JavaScript_шеллы"

Catching errors

try { 
  var a = decodeURI('%E0%A4%A'); 
} catch(e) { 
  console.error(e); 
}

// URIError: malformed URI sequence

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'decodeURI' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'decodeURI' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'decodeURI' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Etiketa: 
Përditësuar së fundi nga: wbamberg,