Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

The following is a changelog for JavaScript 1.8.1. This version was included in Firefox 3.5.

JavaScript 1.8.1 is a modest update syntactically to JavaScript; the main change in this release is the addition of the Tracemonkey just-in-time compiler, which improves performance.

New features in JavaScript 1.8.1

Changed functionality in JavaScript 1.8.1

  • Implicit setting of properties in object and array initializers no longer execute setters in JavaScript. This makes the behavior of setting the values of properties more predictable.

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Përditësuar së fundi nga: smalllong,