Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

The following is a changelog for JavaScript 1.6. This version was included in Firefox 1.5 (Gecko 1.8), which was released in November 2005. The corresponding ECMA standard is ECMA-262 Edition 3 and ECMAScript for XML (E4X) with some additional features. Several new features were introduced: E4X, several new Array methods, and Array and String generics.

New features in JavaScript 1.6

Changed functionality in JavaScript 1.6

  • A bug in which arguments[n] cannot be set if n is greater than the number of formal or actual parameters has been fixed.

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Etiketa: 
Përditësuar së fundi nga: fscholz,