Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

The following is a changelog for JavaScript 1.4, which was only used for Netscape's server side JavaScript released in 1999. The old Netscape documentation can be found on archive.org.

New features in JavaScript 1.4

Changed functionality in JavaScript 1.4

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Etiketa: 
Kontributorë te kjo faqe: fscholz, teoli, Sheppy, ethertank, paulofreitas, XP1, user01, Brettz9
Përditësuar së fundi nga: fscholz,