MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

JavaScript Guide

Ky përkthim është i paplotë. Ju lutemi, ndihmoni të përkthehet ky artikull nga Anglishtja.

The JavaScript Guide shows you how to use JavaScript and gives an overview of the language. If you need exhaustive information about a language feature, have a look at the JavaScript reference.

Chapters

This Guide is divided into several chapters:

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

 Kontributorë te kjo faqe: dontdomilk
 Përditësuar së fundi nga: dontdomilk,