Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Mozilla supports a wide variety of exciting open web technologies, and we encourage their use. This page offers links to interesting demonstrations of these technologies.

If you know of a good demonstration or application of open web technology, please add a link to the appropriate section here.

2D Graphics

Canvas

SVG

Video

3D Graphics

WebGL

Virtual Reality

CSS

Transformations

Games

Web APIs

Notifications API

Web Audio API

File API

Web Workers

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Përditësuar së fundi nga: mfluehr,