Ky përkthim është i paplotë. Ju lutemi, ndihmoni të përkthehet ky artikull nga Anglishtja.

Cascading Style Sheets  është akronimi për CSS, e cila është një gjuhë që përdoret si stylesheet , për të përshkruar paraqitjen e një dokumenti të shkruar në HTML ose XML  (duke përfshirë edhe gjuhë të ndryshme XML si SVG ose XHTML). CSS përshkruan se si elementi i strukturuar duhet të jetë paraqitet në ekran, në letër, në audio, ose në media të tjera.

CSS është një nga gjuhët kryesore të open web dhe ka një specifikim të standardizuar nga W3C specifikimet. E zhvilluar në nivele, CSS1 është tani e vjetër, CSS2.1 është si rekomandim, dhe CSS3 tani e ndarë në module të vogla, po ecën në rrugën e standardizimit.

  • CSS Referenca

    Një referencë e plotë për zhvilluesit e kalitur të Uebit ku përshkruhet çdo tipar dhe konceptin e CSS. 

  • CSS Mësime

    Një hyrje hap-pas-hapi  për të ndihmuar fillestarët  të fillojnë. Paraqet të gjitha bazat e nevojshme.

  • CSS3 Demonstrime

    Një grumbullim i demove që tregojnë teknologjitë e fundit CSS në veprim: një nxitje për krijimtarinë. 

Dokumentacioni dhe mësime

Konceptet CSS kyçe
Describes the syntax and forms of the language and introduces fundamentals like specificity and inheritance, the box model and margin collapsing, stacking and block-formatting contexts, or the initial, computed, used and actual values. Entities like CSS shorthand properties are also defined.
CSS developer guide
Articles to help you learn everything from the basics of styling HTML with CSS to assorted CSS techniques to make your content shine.
Common CSS questions
Answers to common questions about CSS.

Tools for CSS development

Shih Tjetër

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: mdnwebdocs-bot, mentorkadriu
Përditësuar së fundi nga: mdnwebdocs-bot,