Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

When writing code for the Web, there are a great many Web APIs available. Below is a list of all the APIs and interfaces (object types) that you may be able to use while developing your Web app or site.

Web APIs are typically used with JavaScript, although this doesn't always have to be the case.

Specifications

This is a list of all the APIs that are available.

Interfaces

This is a list of all the interfaces (that is, types of objects) that are available.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X

See also