Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

When writing code for the Web with JavaScript, there are a great many APIs available. Below is a list of all the interfaces (that is, types of objects) that you may be able to use while developing your Web app or site.

Specifications

ABCDEFGHIKLMNPRSTUVWX

Interfaces

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X

See also