MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Ky përkthim është i paplotë. Ju lutemi, ndihmoni të përkthehet ky artikull nga Anglishtja.

The articles below include content about downloading and building Mozilla code. In addition, you'll find helpful articles about how the code works, how to build add-ons for Mozilla applications, and the like.

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

 Kontributorë te kjo faqe: Alejandro_Blanco
 Përditësuar së fundi nga: Alejandro_Blanco,