Zoom Menu

Just a simple menu zooming with CSS3

Krijuar duke përdorur HTML5, CSS3

  • 207 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This is a small part of a redesign I am working on. I was wondering how do make a menu that zooms into a smaller thumbnail when you don't use it and gets bigger when you want to click a link. Now with animations :)

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 69.29 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga codepo8