Wikipedia Realtime RC

Realtime Wikipedia recent changes via WebSockets

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, WebSockets,

  • 102 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This demo allows to see the latest edits at the English Wikipedia by using WebSockets to achieve realtime communication. The server is connected to irc.wikimedia.org (#en.wikipedia) and broadcasts this information to the connected sockets.

It is open source and the source code is located at Github.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 0.63 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga JoanC