webgl+motion tracking+pure data

webgl+motion tracking+pure data

Krijuar duke përdorur Audio, WebGL

  • 846 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

webgl+motion tracking+pure data

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 157.53 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga mathajie