HTML 5 Canvas Firefly Animation

An example showing the use of HTML 5 canvas to do firefly animation.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas

  • 212 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

I was born in Malaysia, a small country located in South East Asia. In case you still have no idea where it is, Malaysia is a friendly neighbour of Thailand, Singapore, and Indonesia.

This year, we are going to organise the nation's biggest and grandest tourism celebration. As a web developer working in a travel agency in Singapore and Malaysia, I did this demo not just to show how a simple firefly animation can be done in HTML 5, but also to encourage more people to visit my country to watch the fireflies in the biggest firefly colony in the world.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 774.59 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga Chunlin