TRANGLE

A deceptively simple game that you will curse.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Audio

  • 372 parje
  • 1 komente

1 koment deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. gabeGreene tha,

    Great demo. It really helped me out on a project I was working on. Thanks!

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 941.6 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).