Thunderbolt - lightning strike

The animation of a thunderbolt while carrying an umbrella in stormy weather

Krijuar duke përdorur HTML5, Canvas, CSS3

  • 194 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

It is a well-known fact that carrying an umbrella in a thunderstorm is dangerous. The animation depicts the scientific fact in a comical way - as an innovative way of survival.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 31.33 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga Vivax-Solutions