The Adventures of Mr. Ball

A simple game written on CSS3

Krijuar duke përdorur HTML5, CSS3

  • 97 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This is a demo for showcasing CSS3 animations, transitions and some special selectors.
The objective was to only use CSS without a single line of css3.

It's a simple 'game' on which you have to find two ghosts hidden on screen.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 1.33 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).