Terry June

This is my website which tells about me!

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Kartela, Shkronja & Shtypje

  • 239 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This is my website that I made to showcase pictures, videos, and projects I make. It also has a little autobiography on myself.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 92.65 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).