SVG Minesweeper

The classic game of Minesweeper, as a fully responsive SVG

Krijuar duke përdorur SVG, JavaScript, HTML5, Asistencë Jo Në Internet,

  • 70 parje

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 57.9 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga justinmc