SVG Minesweeper

The classic game of Minesweeper, as a fully responsive SVG

Krijuar duke përdorur SVG, JavaScript, HTML5, Asistencë Jo Në Linjë,

  • 221 parje
  • 1 komente

1 koment deri tani

Log in to add your own.

  1. justinmc tha,

    I wound up polishing this game a bit and releasing it on the Firefox Marketplace: https://marketplace.firefox.com/app/super-responsive-minesweepe

Merrni Kodin Burim

Shkarkoni Kartelën ZIP · 57.9 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga justinmc