Steganography machine

To encode and decode image message

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Asistencë Jo Në Internet, Kartela

  • 150 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

HTML + Javascript library (Steganography) + CSS

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 13.98 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga ariestiyansyah