Spiral clock

Nice effect in 2d canvas

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas, Celular, Asistencë Jo Në Internet,

  • 113 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Another example , invert clock mashine.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 0.75 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga zlatnaspirala